Eraldi ja samas koos

Evald Okase Muuseum
11.–29.06.2005

Romantiline linn vajab romantilist näitust. Sellesuvise Evald Okase Muuseumi noortenäituse traagelniidiks on erinevate kunstnike omavaheline eraeluline suhe. Peale Jakov Vogeli on kõik Eesti Kunstiakadeemia taustaga aktiivsed tegevkunstnikud, mitmed esinenud koos loova paarina juba pikka aega. Kuraatori küsimus on, kuidas mõjutavad kooselavad kunstnikud üksteise loomingut? Mil moel püüavad nad samastuda või hoopis teadlikult eristuda? Kas jõud on võrdsed? Sellise loome/eluviisi kontrasti sõnastab kuraator Mara Koppel: ,,Samas sügav inimlik igatsus sarnase-loova-mõistva järele, samas oht põrkuda üksteise ennastkehtestava kunstnikuego teravate äärte vastu. Mänguruum on lõputu.“

Hoolimata kunstiväliste sidemete järgi juhindumisest on ekspositsiooni objektiks ikkagi teosed, ent väikese võimalusega leida galerii ruumidest üles ka paariline. Tööd on valitud kunstnike varasema loomingu hulgast ega ole spetsiaalselt valminud sellele projektile. Iga kunstnik esindab iseennast mitte konseptsiooni.
Rahulikult komponeeritud näitusel on väljas maal, skulptuur, graafika, disain, ehtekunst ja video.

Anneli Porri

Osalevad kunstnikud:
Silja Saarepuu, Villu Plink, Sirja- Liisa Vahtra, Kaarel Eelmaa, Karl Nagel, Tjika Rebane, Jakob Vogel, Rikka Horn, Lembe Ruben, Kaupo Kangur, Marita Lind, Mart Krull, Ivar Lubjak, Maria Pukk, Liisa Kallam, Raul Erdel, Kadri Kangilaski, Allan Tõnissoo, Mirja-Mari Schmidt, Mara Koppel, Nestor Ljutjuk.

Kuraator Mara Koppel.

Näitust toetab Kultuurkapital.